ประกันสังคม ม.40 สำหรับไรเดอร์

ประกันสังคมมาตรา 40 คือ หมวดหมู่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงาน หรือเข้าใจง่ายๆ คือผู้ที่ทำงานอาชีพอิสระอย่างไรเดอร์ ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมมาตรา 40 มีคุณสมบัติดังนี้

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
  3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  4. ไม่เป็นลูกจ้างบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ในระบบ (ม.33)
  5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
  6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  7. ผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
  8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกันตนฯ จะได้รับ
สิทธิ์รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเบิกค่ารักษาในกรณีมีใบรับรองแพทย์
เงินทดแทนรายได้
เงินชราภาพ
เงินบำเหน็จเพิ่ม (เมื่อจ่ายเงินสมทบ 180 เดือนขึ้นไป)

การประกันตนตามมาตรา 40 มีให้พี่ไรเดอร์เลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก โดยสามารถดูรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
ทางเลือกที่ 1 : จ่ายเงินสมทบ 70 บาท
ทางเลือกที่ 2 : จ่ายเงินสมทบ 100 บาท
ทางเลือกที่ 3 : จ่ายเงินสมทบ 300 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานประกันสังคม, กระทรวงแรงงาน โทร 1506