การเลือกกะการทำงาน

ในการเลือกกะการทำงาน ไรเดอร์สามารถกำหนดพื้นที่และกะการทำงานเองได้

เลือกกะอย่างไร? ไปดูวิธีการเลือกกะการทำงานกันได้เลย

ข้อควรระวัง

  • การเลือกกะการทำงาน เป็นการกดยอมรับเพียงครั้งเดียว ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือก

ไรเดอร์จะต้องเลือกกะการทำงานก่อน สามารถเลือกกะการทำงานได้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยเลือกกะการทำงานตามเวลาแบชของคุณ

หมายเหตุ ไรเดอร์สามารถเลือกตารางเพิ่มได้ทุกวัน ถ้าหากมีตารางให้เลือก