การเลือกชั่วโมงการทำงาน

ในการเลือกชั่วโมงการทำงาน ไรเดอร์สามารถกำหนดพื้นที่และกะการทำงานเองได้

เลือกชั่วโมงการทำงานอย่างไร? ไปดูวิธีการเลือกชั่วโมงการทำงานกันได้เลย

ข้อควรระวัง

  • การเลือกชั่วโมงการทำงาน เป็นการกดยอมรับเพียงครั้งเดียว ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือก

ไรเดอร์จะต้องเลือกชั่วโมงการทำงานก่อน สามารถเลือกชั่วโมงการทำงานได้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยเลือกชั่วโมงการทำงานตามเวลาแบชของคุณ

หมายเหตุ ไรเดอร์สามารถเลือกตารางเพิ่มได้ทุกวัน ถ้าหากมีตารางให้เลือก