นโยบายความเป็นส่วนตัวของไรเดอร์

วัตถุประสงค์เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลเพื่อการนี้
ขั้นตอนการสมัครส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร เรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับหรือการปฏิเสธของผู้สมัคร นอกจากนี้ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของคุณด้วย
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ– ข้อมูลบัญชี
ปัจจัยทางกฎหมาย– การเริ่มต้นสัญญาเพื่อดำเนินการตามคำเสนอของคุณเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของคุณได้
การยืนยันตัวตนเพื่อปกป้องข้อมูลในใบสมัครของคุณจากมิฉาชีพ เราจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณและเพื่อแน่ใจว่าคุณคือเจ้าของข้อมูลและเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ข้อมูลอ้างถึง ด้วยเหตุนี้ เราใช้มาตรการยืนยันตัวตนเพื่อการตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยในระยะเริ่มต้น เราจะขอให้คุณอัปโหลดรูปภาพ/ภาพถ่าย “เซลฟี่” ของคุณลงในระบบของเราเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาของเรา ซึ่งรูปภาพ นั้นจะถูกลบทันทีที่การยืนยันตัวตนสำเร็จและเราไม่ต้องการข้อมูลนี้อีกต่อไป
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว
ปัจจัยทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การรื้อฟื้นใบสมัครของผู้สมัครหากผู้สมัครไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครจนสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS หรืออีเมลเพื่อเตือนผู้สมัครถึงขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ
ปัจจัยทางกฎหมายการเริ่มต้นสัญญาเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ตามสัญญากับเราเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของคุณได้
สัญญาบทสรุปของสัญญารับจ้างอิสระ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลบัญชี
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับคุณได้
การเริ่มต้นใช้งานเตรียมความพร้อมวันแรกของการบริการ อบรมไรเดอร์ใหม่
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลบัญชี
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถให้คุณเข้าร่วมงานใน ฐานะไรเดอร์ของเราตามที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้
การตรวจสอบสถานะการประเมินความน่าเชื่อถือของไรเดอร์โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลการติดต่อ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของ คุณหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของคุณได้ ดังนั้น ฟู้ดแพนด้าอาจต้องยุติความ สัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราได้
บัญชีการสร้างบัญชีที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลบัญชี
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถสร้างบัญชีของคุณกับเราได้ ด้วยเหตุนี้ ฟู้ดแพนด้า และ/หรือคุณอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้
บันทึกเวลาทำงานบันทึกการทำงานที่ทำโดยไรเดอร์
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดและเวลาของกะ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากปราศจากข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเวลาทำงานของคุณ ฟู้ดแพนด้า จะไม่สามารถประเมินชั่วโมงทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ และยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับ บริการที่คุณมอบให้ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
การสื่อสารกับลูกค้าการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อหรือการส่งมอบ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– รายละเอียดการติดต่อ– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์– เนื้อหาของการสื่อสาร– รูปภาพ (ถ้ามี)
ปัจจัยทางกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับลูกค้า ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถติดตามว่าคุณได้ส่งคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและ/หรือสำเร็จหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถชำระเงินสำหรับบริการที่คุณมอบให้ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
รูปภาพและวิดีโอการถ่ายทำและเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอของไรเดอร์ที่เกี่ยวกับสื่อการตลาด การส่งเสริมการขายและการฝึกอบรม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– รูปภาพ/วิดีโอ
ปัจจัยทางกฎหมายความยินยอม
การบริหารไรเดอร์เรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการประมวลผลและการสร้างเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นตามกฎหมาย ตลอดจนค่าตอบแทนของไรเดอร์ของเรา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ– ข้อมูลบัญชี
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันทางกฎหมาย
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา ฟู้ดแพนด้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระกับคุณได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูก หรือจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ฟู้ดแพนด้า และ/หรือคุณละเมิดหรือทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้
การสื่อสารเครื่องมือต่างๆ ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างเรากับไรเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันมือถือวัตถุประสงค์ของการประมวลผลคือการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการโดยไรเดอร์ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระกับเรา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันทางกฎหมาย
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถสื่อสารกับคุณหรือให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คุณในการดำเนินการบริการของคุณภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระกับเรา
การจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลการประสานงานของไรเดอร์ของเราจะถูกรวบรวมและคำสั่งซื้อจะถูกส่งให้กับไรเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์– ข้อมูลทางเทคนิค– ข้อมูลประสิทธิภาพ
ปัจจัยทางกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา ภาระผูกพันทางกฎหมาย
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์นี้ ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถมอบหมายคำสั่งซื้อของลูกค้าให้กับคุณได้ เนื่องจากเราไม่สามารถระบุได้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระที่เกิดขึ้นโดย ฟู้ดแพนด้าและ/หรือคุณ
ประมาณการการจัดส่งข้อมูลความเร็วโดยเฉลี่ยจะถูกประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนได้ เพื่อที่จะสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเวลาจัดส่งที่คาดการณ์ได้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ไม่ระบุตัวตน)
ปัจจัยทางกฎหมายผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์นี้ ฟู้ดแพนด้า จะไม่สามารถมอบ หมายคำสั่งซื้อของลูกค้าให้กับคุณได้ เนื่องจากเราไม่สามารถระบุได้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระ ผูกพันตามสัญญาภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระที่เกิดขึ้นโดย ฟู้ดแพนด้า และ/หรือคุณ
การชำระเงินการจัดทำหลักฐาน การชำระค่าบริการ การจัดเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบริการที่คุณได้ให้ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระระหว่างเรา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี-ข้อมูลการติดต่อ-รายละเอียดบัญชีธนาคาร-ข้อมูลประสิทธิภาพ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันทางกฎหมาย
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา  ฟู้ดแพนด้า อาจไม่สามารถชำระค่าบริการที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ นอกจากนี้ เรายังมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเนื่องด้วยบริการที่คุณมอบให้เรา เช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา
อุปกรณ์ไรเดอร์ไรเดอร์อาจได้รับอุปกรณ์สำหรับไรเดอร์จากเรา ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ของไรเดอร์ของเราตลอดจน เพื่อการปกป้องไรเดอร์ของเรา เราจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นมีพร้อมอยู่เสมอ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  ฟู้ดแพนด้า จะไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคุณหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวตามที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระระหว่างเราได้
บันทึกเวลาเรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไรเดอร์ของเราสำหรับการส่งที่เกิดขึ้นจริงวัตถุประสงค์ของการประมวลผลคือการรวบรวมชั่วโมงทำงานและการจัดทำบันทึกต่าง ๆ ที่จำเป็น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล– ข้อมูลประจำตัว– ข้อมูลการติดต่อ– ข้อมูลบัญชี– ข้อมูลประสิทธิภาพ– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลการบันทึกเวลามีความจำเป็นสำหรับเราในการคำนวณค่าบริการที่คุณมีสิทธิ์ได้รับภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวเราอาจไม่สามารถชำระเงินสำหรับบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับคุณได้
การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินประสิทธิภาพของไรเดอร์จะพิจารณาจากคุณภาพของงาน (รวมถึงการร้องเรียนของร้านอาหารและลูกค้า) ปริมาณการจัดส่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความน่าเชื่อถือ การเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมและการรับงานระหว่างเริ่มต้นช่วงเวลาการให้บริการจนถึงสิ้นสุดช่วงเวลาการให้บริการ อีกทั้งการดำเนินการตามคำสั่งที่ถูกต้องด้วย
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-ข้อมูลการติดต่อ-ข้อมูลประสิทธิภาพ-ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์-ข้อมูลทางเทคนิค
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น  ฟู้ดแพนด้า อาจไม่สามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณตามที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรา
การบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญากับไรเดอร์โดยทั่วไปและในกรณีพิเศษ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-ข้อมูลการติดต่อ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถื่อว่ามีความจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างเรา ซึ่งรวมถึงการยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราด้วย
การออกจากระบบการปิดใช้งานบัญชีที่มีอยู่ การส่งคืนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ได้รับ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-ข้อมูลการติดต่อ
ปัจจัยทางกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการปิดบัญชีที่มีอยู่ของคุณกับเรา หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถติดตามการส่งคืนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ของคุณได้ซึ่งอาจถือได้ว่าคุณละเมิดข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระ
การเก็บรักษาการเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-ข้อมูลการติดต่อ-วันเดือนปีเกิด-ข้อมูลภาษี-เวลาทำงาน
ปัจจัยทางกฎหมายภาระผูกพันทางกฎหมาย
เรามีหน้าที่ต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ มิฉะนั้น อาจถือว่าเราได้กระทำการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
การโฆษณาและการตลาดการทำการตลาดออนไลน์ ขั้นตอนวิธีการรับสมัครของเราขึ้นอยู่กับการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นไรเดอร์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเราใช้แคมเปญการตลาดเพื่อหาผู้สมัครที่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงขอชี้แจ้งวิธีการของเราอย่างโปร่งใสที่สุด โดยเราจัดการประมวลผลการทำการตลาดออนไลน์ดังต่อไปนี้ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและการย้ำเตือนเป้าหมาย
1) การกำหนดเป้าหมายโดยหลักการแล้ว การกำหนดเป้าหมายหมายถึงการเปลี่ยนและแฝงตัวของแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการแสดงแบนเนอร์ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ใช้งานและผู้มีโอกาสเป็นไรเดอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยประการแรกเรากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และประการที่สอง เราว่าจ้างผู้ให้บริการของเราให้แสดงโฆษณาของเราตรงต่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ได้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะไม่ระบุตัวตนตั้งแต่เริ่มต้น เราแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยและแสดงโฆษณาที่แตกต่างกันบนพอร์ทัลต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตรงเป้าหมายมากที่สุด
2) การย้ำเตือนเป้าหมายทันทีที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมไรเดอร์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคุกกี้ ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ พันธมิตรโฆษณาของเราจะแจ้งเตือนคุณในนามของเราว่าคุณยังไม่ได้ส่งใบสมัคร เพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดการเข้าร่วมโครงการไรเดอร์ที่ดีของเรา
คุณสามารถปิดใช้งานการย้ำเตือนเป้าหมายได้โดยการติดตั้งส่วนเสริมตามความเหมาะสมสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถและควรลบคุกกี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นประจำ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลการติดต่อ-ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ปัจจัยทางกฎหมายความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับติดต่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อคุณหมดสติจากอุบัติเหตุ หรือ ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน เป็นต้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ปัจจัยทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การจัดหาผลประโยชน์ตามสัญญาเพื่อให้ไรเดอร์ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองทางประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์ของตนตามที่ตกลงกันภายใต้สัญญารับจ้างอิสระ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-ข้อมูลการติดต่อ-ข้อมูลบัญชี-ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ปัจจัยทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับเรา ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถจัดเตรียมหรือให้ผลประโยชน์และ/หรือจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์ของคุณได้ นอกจากนี้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ฟู้ดแพนด้า จะไม่สามารถคืนเงินหรือชำระเบี้ยประกันใด ๆตามที่ตกลงภายใต้ข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันได้
การรักษาความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยหรือทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และบุคลากรของเราในพื้นที่ของเราโดยการติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ปัจจัยทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทุกประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ
ปัจจัยทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภาระผูกพันทางกฎหมาย
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ฟู้ดแพนด้าจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการอำนวยความสะดวกหรือให้ช่องทางสำหรับคุณในการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ข้อเรียกร้องทางกฎหมายในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย รวมถึงการจัดตั้ง การออกกำลังกาย การปฏิบัติตามหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล-ข้อมูลประจำตัว-ข้อมูลการติดต่อ-ข้อมูลบัญชี-ข้อมูลการปฏิบัติงาน-ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์-ข้อมูลทางเทคนิค-ข้อมูลความปลอดภัย
ปัจจัยทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายการจัดตั้ง การดำเนินการ การปฏิบัติตามหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
ความปลอดภัยในการดำเนินกิจการและ การป้องกันการทุจริตหนึ่งในความหลักการสำคัญ นั่นก็คือการทำให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มและประสบการณ์ในการขนส่งที่ปลอดภัย สำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มของเรา ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจะต้องนำมาตรการต่าง ๆ มาปรับใช้ เพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการนั้นปลอดภัย

เราได้มีการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อติดตาม และป้องกันการทุจริตซึ่งรวมถึงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการให้บริการ และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เรายังมีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจดจำใบหน้า การยืนยันตัวตน และการตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ามีแค่ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของไรเดอร์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลของอุปกรณ์นั้นยังช่วยในการประเมินพฤติกรรมที่อาจจะไม่ปลอดภัย และพัฒนามาตรฐานในการขับขี่ อย่างไรก็ดี คุณสามารถมั่นใจได้ว่ารูปภาพของคุณจะถูกลบในทันทีภายหลังจากวัตถุประสงค์ในการเก็บหรือใช้รูปภาพนั้นสำเร็จแล้ว โดยจะเป็นไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
ทั้งนี้ โปรดทราบว่าบางขั้นตอนหรือบางกระบวนการอาจถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการนี้ คุณสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายสนับสนุน และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว (รวมถึง สำเนาบัตรที่ราชการออกให้ หรือใบอนุญาตในการทำงาน)
– รูปภาพของคุณ

ผู้เยาว์
คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีจึงจะมีสิทธิ์สมัครและ/หรือเป็นไรเดอร์ของเรา หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย ซึ่งตามกฎหมายที่บังคับใช้ยึดความยินยอมเป็นหลักพื้นฐานทางกฎหมาย บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุพการีหรือผู้ปกครองของคุณ และสามารถให้หลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่เราได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน
ฟู้ดแพนด้าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นเวลา 10 (สิบ) ปีหลังจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา หรือนับจากการติดต่อ/สื่อสารครั้งสุดท้ายของเรา เว้นแต่จะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
โดยทั่วไป ในกรณีที่เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลผู้ใดบ้างและทำไมเราถึงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราไม่เคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปฏิบัติงานของเรา เราใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เราเลือกและให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลบางส่วนอย่างจำกัดของเราและเราเฝ้าสังเกตอย่างเข้มงวดในการเข้าถึงข้อมูลของเรา อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประมวลผลในนามของเรา แต่ละผู้ประมวลผลข้อมูล/บริษัทจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบก่อน โดยผู้รับข้อมูลทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลทางกฎหมาย และพิสูจน์ระดับการปกป้องข้อมูลด้วยหลักฐานที่เหมาะสมได้เท่านั้น

เราขอชี้แจ้งให้คุณทราบอย่างโปร่งใสและเข้าใจได้เกี่ยวกับผู้รับข้อมูลทั้งหมดของเราพร้อมด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

  • ผู้รับข้อมูล
  • ผู้ให้บริการภายนอก

เหตุผล
ผู้ให้บริการภายนอกให้ความช่วยเหลือเราในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแก่เรา หรือการรักษาความปลอดภัยของการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การระบุและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อที่ปรึกษาด้านภาษี ทนายความ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริการที่พวกเขาได้รับมอบหมาย

สมาชิกของกลุ่มบริษัทของเรา
(“Delivery Hero SE Group”)

เราเป็นบริษัทในเครือของ Delivery Hero SE Group ซึ่งบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใน Delivery Hero SE Group ของเราในการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของเรา นอกจากนี้เรายังให้เนื้อหาและบริการร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนทาง เทคนิคของระบบ เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลร่วมกับ Delivery Hero SE Group เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของข้อบังคับร่วมกัน เราและ Delivery Hero SE Group ตกลงว่าเราจะรับประกันว่าสิทธิ์ของคุณมีความเท่าเทียมกัน ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อหรือส่งคำขอ หรือคำถามใดๆ ไปยัง Delivery Hero SE Group คุณสามารถทำได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อต่อไปนี้ ที่อยู่: Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin.

อำนาจดำเนินคดีและกระบวนการทางกฎหมาย

ในกรณีที่ไรเดอร์และผู้ให้บริการบางรายของเราไม่ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและต้องการทำให้เราเสียหาย เราจำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากภาระผูกพันทางกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายของเรา และในการบังคับใช้สิทธิ์ของเรา และปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลอีกด้วย

เจ้าหน้าที่รัฐ

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามทางกฎหมายในส่วนของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรมสรรพากรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับภาษี หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐผู้มีอำนาจหรือตามคำสั่งของศาล

ลูกค้า/ร้านอาหาร/ร้านค้า/ผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของฟู้ดแพนด้า

ในการให้บริการในฐานะไรเดอร์บนแพลตฟอร์มของฟู้ดแพนด้า โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของไรเดอร์จะถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของไรเดอร์ เพื่อตอบสนองงาน คำสั่งซื้อ หรือบริการภายใต้ แพลตฟอร์มของฟู้ดแพนด้า

เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามใด
ในขณะที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนใหญ่ภายในเอเชียแปซิฟิก (APAC) มีบางสถานการณ์ที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไป ยังบริษัทในเครือ Delivery Hero SE และผู้ให้บริการอื่นๆ ดังที่กล่าวถึงข้างต้นที่ตั้งอยู่นอก APAC ผู้รับข้อมูลทั้งหลายของเราจะต้องผ่านข้อกำหนดที่ระบุ ไว้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม โดยก่อนที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการในประเทศที่สาม ผู้ให้บริการทุกราย
จะต้องถูกประเมินผลระดับการปกป้องข้อมูลของตนก่อน เฉพาะผู้ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอเท่านั้นจึงจะผ่านการคัด เลือกให้เป็นผู้ให้บริการ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลประเทศของคุณ ซึ่งไม่มีระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด และเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ ที่จะถ่ายโอนหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความบกพร่องดังกล่าวและต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการโอนดังกล่าว ไม่ว่าผู้ให้บริการของเราจะตั้งอยู่ใน APAC หรือในประเทศที่สาม ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูลกับเรา เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับ การอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้แล้วเท่านั้น

คุ้กกี้
เพื่อให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจและเพื่อให้สามารถใช้งานในฟังก์ชันบางอย่างได้ เราใช้สิ่งที่เรียกว่า “คุกกี้” ในหน้าต่างๆ ไฟล์เหล่านี้เป็น ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้บางตัวที่เราใช้จะถูกลบออกหลังจากเบราว์เซอร์สิ้นสุดลง กล่าวคือ หลังจากปิดเบราว์เซอร์ของคุณ (ซึ่งเรียกว่าคุกกี้ชั่วคราว) ส่วนคุกกี้อื่น ๆ ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณและเพื่อให้เราหรือบริษัทในเครือของเราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับ
การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณ (คุกกี้ถาวร) ด้านล่างนี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ต่าง ๆ ที่เราใช้

คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้งานบนไซต์ของเรา และเพื่อการใช้งานตามคุณลักษณะต่าง ๆ ซึ่งหากไม่มีการใช้คุกกี้ดังกล่าว ก็จะไม่รับรองว่าการทำงาน บนไซต์ของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม (เช่น การป้อนข้อความ) ในขณะเยี่ยมชมผ่านหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าใดที่พวกเขาเข้าชมบ่อยที่สุด และหากพวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากเว็บไซต์ นอกจากนี้คุกกี้เหล่านั้นยังช่วยให้ไซต์ของเราจดจำตัวเลือกของคุณ เช่น ภาษาหรือภูมิภาคเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะ เรายังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจัดเก็บบันทึก ว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้เราใช้คุกกี้หรือจัดเก็บข้อมูลที่คุณป้อนไว้ชั่วคราวตามความจำเป็น

คุกกี้ฟังก์ชัน
คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลนามแฝงและไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณบนเว็บไซต์อื่น เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานที่ไม่อาจระบุตัวตนได้

คุกกี้โฆษณาส่วนบุคคลและโฆษณา
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อในการแนะนำโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานมากขึ้นและปรับให้ตรงตามความสนใจของพวกเขาคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการติดตั้งคุกกี้และตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้สำหรับบางกรณี
หรือโดยทั่วไปได้ ซึ่งการปฏิเสธการยอมรับคุกกี้อาจส่งผลจำกัดการทำงานของเว็บไซต์/แอพของเราได้

คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกคุกกี้ที่ไม่จำเป็น โดยการดังกล่าว คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่จัดตามความสนใจใด ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้ของเรา แต่ไม่ได้ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณาอื่นๆ หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งอาจเชื่อมโยง มายังเว็บไซต์ของเรา หากคุณถูกเชื่อมโยงหรือถูกนำไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์
บุคคลที่สามดังกล่าวด้วย

สิทธิ์อะไรบ้างที่คุณมีในฐานะเจ้าของข้อมูลและการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ
คุณอาจใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้จากเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คำขอของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบในกรณีของเราคือ
ชื่อผู้มีอำนาจ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารศูนย์ราชการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล: [email protected]

ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ที่คุณมีดังกล่าวไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเรา
ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล: [email protected]


จะเกิดอะไรขึ้นหากเราแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ฟู้ดแพนด้าอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยทาง ฟู้ดแพนด้าจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณเลือก ส่วนในกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงจะส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านี้ ฟู้ดแพนด้าจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากคุณ (หากมี) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ