ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ

หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2567

ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่แสดงตนในช่วงเวลาทำงานที่เลือกไว้ในแต่ละสัปดาห์

ข้อจังหวัดหลักเกณฑ์อัตรา/จำนวนครั้งที่ต้องห้ามกระทำการดำเนินการเพื่อป้องกัน/เยียวยา/ระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
1อำนาจเจริญ มุกดาหาร ตราดผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 4 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 1 วัน
2อ่างทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ขอนแก่น ลำพูน มหาสารคราม นครปฐม นครสวรค์ นครศรีธรรมราช น่า หนองคาย พัทลุง เพชรบูรณ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สกลนคร สุราษฎร์ธานี ผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 3 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 3 วัน
3กรุงเทพมหานครผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 4 ครั้ง ภายในเวลา 2 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 2 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 3 วัน
4บึงกาฬผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 2 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 2 วัน
5บุรีรัมย์ กระบี่ ร้อยเอ็ด สุโขทัย ตากผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายในเวลา 4 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 3 วัน
6ชัยนาท นราธิวาส หนองบัวลำภู พิจิตร สตูลผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 4 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 2 วัน
7จันทบุรี กาฬสินธุ์ กำ แพงเพชร ลำปาง ลพบุรี แม่ฮ่องสอน นครนายก นครราชสีมา พะเยา แพร่ ราชบุรี ระยอง สมุทรสาคร สิงห์บุรี สงขลา สุพรรณบุรี ตรัง อุดรธานีผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 4 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 3 วัน
8เชียงใหม่ ภูเก็ต สระบุรีผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 3 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 2 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 3 วัน
9ชลบุรี ชุมพร กาญจนบุรี นครปฐม พิษณุโลก สมุทรสงครามผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 2 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 3 วัน
10เลย สระแก้วผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 3 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 2 วัน
11พังงา ระนองผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายในเวลา 4 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 1 วัน
12ศรีสะเกษผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 3 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 1 วัน
13อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ยโสธรผู้รับจ้างมีการขาดงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายในเวลา 4 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน  แพนด้าไรเดอร์ 2 วัน