สิทธิพิเศษประกันภัยสำหรับไรเดอร์ (รับสิทธิ์โดยใช้คะแนนแบมบู)

แพ็กเกจประกันภัยสำหรับไรเดอร์ เริ่มต้น 150 คะแนน/เดือน

วิธีการสมัคร
สำคัญ โปรดอ่าน!!!!

1. กรอกข้อมูลในลิงก์ ให้ครบถ้วน
1.1 ไรเดอร์จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลก่อนทำรายการ หากไม่มี จะไม่สามารถทำรายการได้ (อีเมลจากเว็บไซต์อะไรก็ได้ เช่น Gmail, Hotmail หรืออื่นๆ)
1.2 ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ เบอร์โทรของไรเดอร์ รหัสไรเดอร์ แผนประกันที่ต้องการ และคลิกยอมรับเงื่อนไขฯ
1.3 ไรเดอร์สามารถทำรายการได้เพียง 1 คำสั่ง/ 1 เดือนเท่านั้น กรณีมีการทำรายการมากกว่า 1 รายการ ระบบจะยึดคำสั่งตามการทำงายการครั้งแรกเท่านั้น
2. ไรเดอร์จะได้รับข้อความยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านกล่องข้อความในแอปฯ pandarider ในวันที่ 5 (เมื่อไรเดอร์ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 26-4) หรือ 15 (เมื่อไรเดอร์ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-14) *กรณีที่ไรเดอร์มีคะแนนคงเหลือเพียงพอต่อการทำรายการ ไรเดอร์จะได้รับข้อความแจ้งเตือนเช่นกัน
3. บริษัทประกันฯ จะติดต่อเพื่อขอข้อมูล รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมกับไรเดอร์โดยตรงสำหรับไรเดอร์ที่ได้รับข้อความยืนยันเท่านั้น
3.1 หากไรเดอร์ไม่ได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกันฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันฯ กำหนด ไรเดอร์จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันฯ และไรเดอร์จะไม่ได้คะแนนคืนทุกกรณี
3. บริษัทประกันฯ จะแจ้งรายละเอียดของกรมธรรม์ และวันที่มีผลเริ่มคุ้มครองให้ไรเดอร์โดยตรง
3.1 กรณีไรเดอร์มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทประกันฯ หลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ฟู้ดแพนด้าจะทำการคืนคะแนนให้ไรเดอร์โดยอัตโนมัติภายในสิ้นเดือนนั้นๆ

วิธีกรอกแบบฟอร์ม
1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล
2. ใส่ชื่อ และนามสกุล
3. ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
4. ใส่รหัสวิ่งงาน หรือไรเดอร์ไอดี
5. เลือกแผนประกันที่ต้องการรับสิทธิ์
6. กดยืนยัน และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
7. ส่งแบบฟอร์มฯ
8. ไรเดอร์จะได้รับข้อความยืนยันเมื่อสมัครสำเร็จ หรือสมัครไม่ผ่าน


ตัวอย่างการสมัครอีเมล Google Gmail (ไรเดอร์สามารถใช้อีเมลจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการใดก็ได้)

 1. คลิก > https://accounts.google.com/
 2. กดเลือกสร้างบัญชี
 3. เลือกสำหรับตัวเอง
 4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล ชื่อ email รหัสผ่าน
 5. กรอกเบอร์โทร
 6. ระบุ วันเดือนปี เกิด
 7. กดยอมรับ

**ไรเดอร์จะต้องบันทึก หรือจดจำอีเมบ และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการณีแก้ไขรายละเอียด หรือยืนยันตัวตน

โทร 02-026-3355 (24 ชั่วโมง)

Line: @easysunday (9.00น.-18.00น. ทุกวัน)

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารเคลมฯ: บริษัท ซันเดย ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (เคลมสินไหม)
เลขที่ 100/24 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (กรุณาส่งเอกสารแบบลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหาย)

ใช้ได้ หากไรเดอร์สามารถเข้าสู่ระบบอีเมล และรับจดหมายในอีเมลนั้นได้ โดยสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลดังกล่าวก่อนกรอกแบบฟอร์มสมัครฯ

ระบบจะทำการส่งข้อความยืนยันการทำรายการให้กับไรเดอร์ใน “กล่องข้อความ” โดยไรเดอร์สามารถดูได้ในแอปฯ pandarider หรือแอปฯวิ่งงานของไรเดอร์

และบริษัทประกันฯ จะเป็นผู้ติดต่อแจ้งผลความคุ้มครอง รวมถึงรายละเอียดกรมธรรม์กับไรเดอร์โดยตรงเมื่อแผนประกันเริ่มต้นความคุ้มครอง

ไม่ได้ ไรเดอร์จะสามารถซื้อแผนประกันได้เพียง 1 แผน/ประเภทเท่านั้น

ไรเดอร์จะต้องติดต่อเข้ามาที่แชทในหน้าเว็บแลกรางวัลจากคะแนนแบมบู โดยเข้าสู่ระบบก่อน (คลิก)

หากระบบพบว่าไรเดอร์มีคะแนนไม่เพียงพอต่อการทำรายการ ระบบจะทำการยกเลิกการทำรายการ และไรเดอร์จะได้รับข้อความแจ้งเตือนใน “กล่องข้อความ” ภายในแอปฯ pandarider

ไรเดอร์ต้องติดต่อบริษัทประกันฯ ตามกรมธรรม์ของไรเดอร์โดยตรง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

ไรเดอร์จะต้องมีอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงในการรับสิทธิ์ประกันฯ โดยไรเดอร์สามารถดูวิธีการสมัครได้จากเมนู “วิธีการสมัครอีเมล” ด้านบน

ไรเดอร์จะต้องเข้าสู่ระบบการแลกคะแนนแบมบูเพื่อทำการตรวจสอบคะแนนคงเหลือ (คลิกเพื่อไปที่หน้าเว็บฯ)


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบรายเดือน

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบรายปี

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  

หมายเหตุ :

1.   เบี้ยประกันภัยรวมนี้ รวมอากรแสตมป์แล้ว

2.   ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 – 70 ปี (อายุคำนวณ นับปี พ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) และจำกัดชั้นอาชีพ 1 – 3

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

4.   ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

5.   ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ 6.   สำหรับค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการป่วย จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  


ประกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ แบบรายปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย
– รับประกันรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ / ทุกรุ่น / ขนาดไม่เกิน 350 ซีซี
– รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี (คำนวณจาก ปีปัจจุบัน-ปีจดทะเบียนรถยนต์ +1)
– เอกสารประกอบการซื้อแผนประกัน คือ สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (เจ้าของรถ) และสำเนาบัตรประชาชน
– รูปรถจักรยานยนต์ 4 ด้าน ด้านหน้า, ด้านหลัง,ด้านซ้าย,ด้านขวา
– เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รับประกันรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ / ทุกรุ่น / ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี คลิกเพื่อดูรุ่น
 • รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี (คำนวณจาก ปีปัจจุบัน-ปีจดทะเบียนรถยนต์ +1)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รับประกันรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ / ทุกรุ่น / ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี คลิกเพื่อดูรุ่น
 • รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี (คำนวณจาก ปีปัจจุบัน-ปีจดทะเบียนรถยนต์ +1)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รับประกันรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ / ทุกรุ่น / ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี คลิกเพื่อดูรุ่น
 • รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี (คำนวณจาก ปีปัจจุบัน-ปีจดทะเบียนรถยนต์ +1)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รับประกันรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ / ทุกรุ่น / ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี คลิกเพื่อดูรุ่น
 • รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี (คำนวณจาก ปีปัจจุบัน-ปีจดทะเบียนรถยนต์ +1)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รับประกันรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ / ทุกรุ่น / ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี คลิกเพื่อดูรุ่น
 • รถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี (คำนวณจาก ปีปัจจุบัน-ปีจดทะเบียนรถยนต์ +1)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด