การดูแลรักษา และถนอมสินค้าจากร้านค้าจนถึงจุดจัดส่ง

วิธีดูแลออเดอร์

เมื่อไรเดอร์ได้รับอาหาร หรือสินค้าจากร้านค้าเรียบร้อย ให้ไรเดอร์ทำการตรวจเช็กสภาพของสินค้า ว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบรายการสินค้าให้ตรงกับออเดอร์ที่ได้รับ

ก่อนจัดส่ง ควรทำการเก็บสินค้าไว้ในกล่องใส่อาหาร หรือกระเป๋าเก็บอุณหภูมิให้มดชิด เพื่อป้องกันการหก หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า หากเป็นสินค้าประเภทของเหลว จะต้องมั่นใจว่าสินค้าจะไม่หกขณะจัดส่ง

ระหว่างจัดส่ง ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า หากเป็นสินค้าที่อาจหก หรือเปราะบาง ไรเดอร์จะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้น

เมื่อถึงจุดจัดส่งสินค้า ไรเดอร์จะต้องตรวจสอบสินค้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้า และลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ไรเดอร์จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส เพื่อทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่อไป