การยืนยันตัวตน เพื่อเข้าสู่ระบบแอปฯ pandarider

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ระบบจึงจำเป็นต้องให้ไรเดอร์ทำการยืนยันตัวตนด้วยกล้อง โดยไรเดอร์สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าแอปฯ ได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการได้จากหน้าเว็บไซต์นี้


1

หลังจากที่ไรเดอร์เข้าสู่ระบบ ไรเดอร์จะพบกับหน้าแอปฯ การยืนยันตัวตน โดยไรเดอร์จะต้องมั่นใจว่าไม่ได้สวมใส่ หมวกกันน็อก แว่นตากันแดด หน้ากากอนามัย หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจบดบังใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงต้องมั่นใจว่าต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการถ่ายภาพใบหน้า

2

จากนั้นให้ถือโทรศัพท์อย่างมั่นคง โดยจะต้องให้ใบหน้าอยู่กรอบวงกลม และสายตาจ้องมองไปที่กล้องหน้า

3

ขั้นตอนนี้ให้หันหน้าไปทางซ้ายมือตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอ

4

หากทำถูกต้อง หน้าจอจะแสดงเครื่องหมายถูกต้อง และข้ามไปขั้นตอนถัดไป

5

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ไรเดอร์จะต้องยิ้ม โดยให้ใบหน้าอยู่ในกรอบ

6

หากทำถูกต้อง หน้าจอจะแสดงเครื่องหมายถูกต้อง และข้ามไปขั้นตอนถัดไป

7

ขั้นตอนนี้ให้หันหน้าไปทางขวามือตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอ

8

หากทำถูกต้อง หน้าจอจะแสดงเครื่องหมายถูกต้อง และข้ามไปขั้นตอนถัดไป

✅ สำเร็จ!

สำเร็จ! ไรเดอร์จะพบข้อความ “การยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว” บนหน้าจอ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสามารถใช้งานแอปฯ ได้ตามปกติ