“การสนับสนุน” หรือ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยต่างๆ

ฟู้ดแพนด้าได้เล็งเห็นความสำคัญของไรเดอร์ จึงเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่างๆของพี่ๆไรเดอร์ หากต้องการแสดงความคิดเห็น แนะนำหรือติชม สามารถส่งคำร้องเข้ามาได้ง่ายๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Roadrunner นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทางนี้ได้อีกด้วย

 **** หลังจากคลิกส่งคำร้อง ทางเจ้าหน้าที่จะได้รับเรื่องและดำเนินการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไปค่ะ****