ช่องทางการติดต่อสำหรับไรเดอร์

ตรวจสอบหัวข้อ หรือปัญหาที่ต้องการติดต่อ รวมถึงช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหา และความราบรื่นในการทำงาน

วิธีการติดต่อ “เจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส”

 • เมื่ออยู่ในระหว่างดำเนินการรับ-ส่งออเดอร์ ให้แตะที่สัญลักษณ์รูปหูฟังในหน้าแอปฯ เพื่อเริ่มการแชทกับเจ้าหน้าที่ฯ

ตัวอย่างปัญหา หรือเรื่องที่ต้องติดต่อผ่าน “การสนับสนุน”

 • ปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า  
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • ปัญหาการเข้าถึงสถานที่ลูกค้า
 • การจ่ายเงินของลูกค้า
 • การจ่ายเงินของลูกค้าไม่มีเงินสด 
 • การจ่ายเงินของลูกค้าไม่มีเงินสด 
 • ลูกค้าปฏิเสธการรับการรับออเดอร์ 
 • ลูกค้าปฏิเสธ เนื่องจากไม่ได้สั่งออเดอร์
 • ลูกค้าปฏิเสธ เนื่องจากออเดอร์ล่าช้า 
 • ลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้  
 • ลูกค้า หมุดที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง

วิธีการติดต่อ “การสนับสนุน”

 • เข้าแอปฯ pandarider
 • เข้าสู่เมนู โดยการแตะที่สัญลักษณ์ ≡
 • เลือกหัวข้อ “การสนับสนุน”
 • และเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ

ตัวอย่างปัญหา หรือเรื่องที่ต้องติดต่อผ่าน “การสนับสนุน”

 • คะแนนผลงาน
 • ตรวจสอบทำงานต่างๆ
 • โบนัสต่างๆ  
 • ค่ารอบของออเดอร์ต่างๆ  
 • การหักเงินไม่ถูกต้อง  
 • เอกสารประกอบการยื่นภาษีประจำปี (50ทวิ)
 • รายงานพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส 
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ 
 • ปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนออเดอร์ผิดปกติ

กรณีไรเดอร์ไม่ได้วิ่งงานเป็นเวลานาน และเข้าสู่ระบบแอปฯ pandarider ไม่ได้ กรุณากรอก “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อกลับมาเปิดระบบ” โดยจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วันทำการ ไรเดอร์สามารถติดตามผลการตรวจสอบผ่านไลน์ @511qgmgv หรือรอรับผลการตรวจสอบได้ผ่านทางอีเมล