ออเดอร์ที่ถูกยกเลิก

กรณีที่ออเดอร์ที่ไรเดอร์กำลังจัดส่งอยู่ถูกยกเลิกโดยระบบ หรือเจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส ไรเดอร์อาจจำเป็นจะต้องนำออเดอร์ดังกล่าวกลับไปคืนยังจุดส่ง
โดยไรเดอร์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส หรือขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าแอปฯ

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ สำหรับการจัดส่งออเดอร์คืน

การถ่าย และอัปโหลดภาพยืนยันการจัดส่งสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ไรเดอร์ต้องปฏิบัติเมื่อนำออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปส่งคืน

ไรเดอร์ยังคงจะได้รับค่ารอบ โดยค่ารอบที่จะได้รับจะถูกคำนวณจากระยะทางที่ไรเดอร์ใช้สำหรับออเดอร์นั้นๆ

ยิ่งระยะทางไกล นั่นหมายถึงค่ารอบที่เพิ่มมากขึ้น

หากไรเดอร์ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส (หูฟัง) ในแอปฯ pandarider

คำถามที่พบบ่อย

ในกรณีที่ออเดอร์ถูกยกเลิก ระบบจะดำเนินการดังนี้หลังจากตรวจสอบออเดอร์

  • หากไรเดอร์ยังไม่ได้รับออเดอร์ ไรเดอร์จะไม่ได้รับค่ารอบในออเดอร์นั้นๆ
  • ค่ารอบในกรณีที่ออเดอร์ถูกยกเลิกขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไรเดอร์ใช้จริง ระหว่างจุดรับ-ส่งออเดอร์

ค่ารอบสำหรับการจัดส่งออเดอร์คืนคำนวณจากระยะทางที่ไรเดอร์ใช้ ระหว่างจุดรับ-ส่งออเดอร์ ยิ่งระยะทางไกลเท่าไร ค่ารอบก็จะมากเท่านั้น

สินค้าทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของฟู้ดแพนด้า และร้านค้าพาร์ทเนอร์ ไรเดอร์จึงจำเป็นต้องนำสินค้าในออเดอร์ที่ถูกยกเลิกมาส่งคืนตามจุดจัดส่งที่ระบุบนหน้าแอปฯ และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด