การหักบัญชีอัตโนมัติ

  1. ต้องมีเงินฝากในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับหน้าแอปฯ ที่จะส่งคืน
  2. บัญชีที่จะใช้ต้องเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ เท่านั้น
  1. ตรวจสอบยอดเงินที่หน้ารวมรายการเก็บเงินสดในหน้าแอปพลิเคชันของตนเอง หากตรวจสอบยอดเรียบร้อยแล้ว คลิก “การเคลียร์เงิน” 

***เงินในบัญชีของพี่ไรเดอร์จะต้องมีเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ายอดรวมรายการเก็บเงินสดที่แสดงในแอปพลิเคชัน

  1. หน้าแอปพลิเคชันจะให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ยืนยันการถอนเงินสด”
  2. หน้าแอปพลิเคชันจะมีข้อความ “การโอนเงินของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว” ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1-3 นาทีในการดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
  3. หากมีการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะทำการตัดยอด และจะมีข้อความแสดงว่า Collected cash cleared *หากระบบโอนเงินไม่สำเร็จ จะมีข้อความแจ้งว่า Fund clearing transaction failed
  1. หากโอนเงินสำเร็จแล้ว ระบบจะหักยอดออกจากหน้ารวมรายการเก็บเงินสดตามจำนวนที่ธนาคารหักไป ถือว่าเสร็จสมบูรณ์