เอกสาร 50 ทวิ ปี 2566

อัปเดตวิธีการรับเอกสาร 50 ทวิฯ เพื่อใช้สำหรับการยื่นภาษี

พี่ๆไรเดอร์ทุกท่านจะได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2566  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567  ผ่านทางอีเมลส่วนตัวที่ไรเดอร์ได้อัปเดตไว้ในรหัสวิ่งงาน หรือผ่านการอัปเดตอีเมลในช่วงที่ผ่านมา หากพี่ไรเดอร์ท่านใดยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลที่อยู่อีเมลส่วนตัวดังกล่าว สามารถดูวิธีการอัปเดตอีเมลได้ตามนี้นะคะ 

สำคัญ!

  • ไรเดอร์ต้องสามารถเข้าสู่ระบบอีเมลที่แจ้งไว้กับทางเราได้เพื่อเช็กอีเมล
  • อีเมลของไรเดอร์ต้องมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอต่อการรับเอกสาร 50 ทวิฯ ซึ่งอาจเป็นไฟล์ขนาดใหญ่
  • อีเมลส่วนตัวดังกล่าวเช่น Gmail, Yahoo, Outlook, live, hotmail หรือ iCloud  เป็นต้น ไม่ใช่อีเมลที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบทำงาน (จะต้องไม่ใช่ xxxxx@deliveryhero.com, xxxxx@delivery.th, xxxxx@foodpanda.co.th )

*หากไรเดอร์พบปัญหาในการเข้าสู่ระบบแอปฯ pandarider หรือไม่ได้รับเอกสาร กรุณาคลิกที่นี่

  • ตรวจสอบอีเมลที่ปรากฎในระบบว่าตรงกับอีเมลส่วนตัวที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่ โดยเข้าแอปพลิเคชัน pandarider และไปที่เมนู “โปรไฟล์ของคุณ” จากนั้นดูที่ “อีเมลส่วนตัว”
  • หากตรวจสอบอีเมลแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร ให้ลองตรวจสอบกล่องอีเมลขยะ (Junk mail) 
  • หากไรเดอร์ต้องการเปลี่ยนอีเมลส่วนตัว สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านแอปฯ pandarider โดยไปที่เมนู “โปรไฟล์ของคุณ” จากนั้นกดที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่หลังอีเมลส่วนตัว โดยระบบจะส่งอีเมลเอกสาร 50 ทวิฯ 14 วันหลังจากที่พี่ไรเดอร์แก้ไขอีเมล
  • ไรเดอร์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านแอปฯ pandarider โดยไปที่เมนู “โปรไฟล์ของคุณ” จากนั้นกดที่ “แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไรเดอร์ต้องการ
  • หรือสามารถติดต่อ “ฝ่ายสนับสนุน” พร้อมแจ้งรายละเอียดเพื่อแก้ไขเอกสารได้เช่นกัน

(หมายเหตุ หากคำนำหน้าในเอกสาร 50 ทวิฯ ผิด จะไม่มีผลต่อการยื่นเอกสาร พี่ไรเดอร์สามารถยื่นภาษีได้ปกติ )

หลังได้รับเอกสาร 50 ทวิฯ แล้ว พี่ไรเดอร์สามารถยื่นภาษีได้จนถึงเดือนมีนาคม 2567  คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการยื่นภาษีฯ