คุณเป็นได้ทุกอย่าง

“คุณ” เป็นได้ทุกอย่าง 💡

ใคร…เป็นคนบอกว่าผู้หญิงเป็นอะไรได้ หรือเป็นอะไรไม่ได้?

อย่ายอมให้ใครมากำหนดชีวิตของคุณ

เพราะคุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่อยากเป็น 🙋‍💟

.

เนื่องในวันสตรีสากล ฟู้ดแพนด้า ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการส่งเสริม ให้ผู้หญิงเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการ