อัปเดต Wallet

📢ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 65 เป็นต้นไป จะมีรายได้บางรายการที่จะเปลี่ยนไปจ่ายให้ทาง wallet ดังนี้ 👉โบนัสไรเดอร์ใหม่ : ยอดเงินที่ไรเดอร์จะได้รับจะขึ้นใน wallet วันถัดไป หลังจากหมดช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละจังหวัด เช่น วันที่ 1 ต.ค. ถ้าไรเดอร์ทำได้ตามเป้าที่กำหนด คือ 7 วัน ยอดเงินที่ได้รับจะขึ้นใน wallet ให้ในวันที่ 8 ต.ค. 

👉โบนัสภารกิจ : ยอดเงินที่ไรเดอร์จะได้รับจะขึ้นใน wallet วันถัดไป หลังจากจบภารกิจ เช่น โบนัสภารกิจช่วงวันที่ 1-7 ต.ค. ยอดเงินจะแสดงให้ใน wallet ในวันที่ 8 ต.ค.