ไรเดอร์เซอร์วิส และการสนับสนุน

วิธีการติดต่อกับทีมงาน

Rider service

หากไรเดอร์ประสบปัญหาระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารหก ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน หรือที่อยู่ลูกค้าไม่ชัดเจน ไรเดอร์สามารถติดต่อ Rider service ได้จากแอปพลิเคชัน Panda rider ที่รูปหูฟังด้านขวา แล้วเลือกหัวข้อตามปัญหาที่พบเจอได้เลย

การสนับสนุน

หากไรเดอร์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

การขอเอกสารต่างๆ สอบถามเรื่องประกัน และอื่นๆ ไรเดอร์สามารถสอบถามได้ที่ “การสนับสนุน” ในสัญลักษณ์สามขีดซ้ายมือได้เลยค่ะ