การเสียภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี

แน่นอนว่าการวิ่งงานสำหรับพี่ๆ ไรเดอร์ สิ่งสำคัญเลยคือรถจักรยานยนต์คู่ใจ ซึ่งการเสียภาษีรถจักรยานยนต์ เจ้าของรถจะต้องดำเนินการเสียภาษีทุกๆ ปีค่ะ น้องหมีได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการต่อภาษีมอเตอร์ไซค์ ทุกขั้นต่อมาให้พี่ๆ แล้ว ไปดูกันเล้ย!


ก่อนที่จะนำรถไปต่อภาษีรถจักรยานยนต์ รถทุกคันจำเป็นต้องมี พ.ร.บ. ซึ่งถ้าเป็นรถใหม่อายุไม่เกิน 5 ปีค่ะ สามารถซื้อ พ.ร.บ.จักรยานยนต์ ได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, ตัวแทนประกันภัย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา แต่หากรถมีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสภาพรถก่อนค่ะ โดยพี่ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทุกแห่งที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ส่วนค่าประกัน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จะมีราคาอยู่ที่ตามความจุกระบอกสูบ ดังนี้


1. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 • ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท
 • เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 323.14 บาท
 • เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท
 • เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท
 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

2. รถจักรยานยนต์รับจ้าง

 • ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท
 • เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 376.64 บาท
 • เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท
 • เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท
 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

3. รถจักรยานยนต์ให้เช่า

 • ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท
 • เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 376.64 บาท
 • เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท
 • เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท
 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

 • เล่มทะเบียน หรือสำเนา
 • ใบตรวจสภาพรถ (สำหรับรถที่มีอายุเกิน 5 ปี)
 • ใบ พ.ร.บ.จักรยานยนต์

เมื่อนำรถไปตรวจสภาพ (รถที่มีอายุเกิน 5 ปี ) และมี พ.ร.บ.จักรยานยนต์ เรียบร้อยแล้ว นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นเสียภาษีประจำปีได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ ตรอ. ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะมีค่าตรวจสภาพคันละ 60 บาทค่ะ


ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดอัตราค่าภาษีประจำปีเอาไว้ว่า รถจักรยานยนต์ให้คำนวณภาษีประจำปีในอัตราดังต่อไปนี้ค่ะ

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท
 • รถพ่วงข้างของรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท

สรุปได้ว่า การเสียภาษีหรือต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ จะต้องจ่ายเงิน 100 บาท เท่ากันทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก 100 ซี.ซี. หรือจะขนาดใหญ่ 1,200 ซี.ซี. ก็เสียในอัตราเดียวกัน ยกเว้นถ้ามีรถพ่วงต้องเพิ่มอีก 50 บาทนั่นเองค่ะ


การต่อภาษีรถจักรยานยนต์ นอกจากจะไปต่อที่กรมการขนส่งทางบกแล้ว พี่ๆ สามารถต่อภาษีในช่องทางอื่น ๆ ได้เหมือนรถยนต์ทั่วไป ดังนี้ค่ะ

 • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ 
 • บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะรถที่ยังไม่ต้องตรวจสภาพ)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (เฉพาะรถที่ยังไม่ต้องตรวจสภาพ)
 • ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 น. (เฉพาะรถที่ยังไม่ต้องตรวจสภาพ) คลิกเลย
 • ห้างสรรพสินค้า โครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)
 • ต่อภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก