Heat Map คืออะไร

เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงให้ไรเดอร์เห็นพื้นที่ที่มีจำนวนออเดอร์หนาแน่น โดยแผนที่นี้จะช่วยให้ไรเดอร์สามารถวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับออเดอร์มากขึ้น