ไรเดอร์จะได้รับเงินจากการวิ่งงานได้อย่างไร?

การเลือกรับงานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ่งรายได้ของไรเดอร์ ขึ้นอยู่กับค่าออเดอร์ซึ่งจะสามารถเห็นก่อนรับงาน โดยไรเดอร์สามารถกดปฏิเสธหรือยอมรับออเดอร์ได้บนแอปฯ วิ่งงาน ทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น              

1. รายได้ของออเดอร์ที่เลือกขึ้นอยู่กับค่าออเดอร์ที่เห็นก่อนรับงาน

– เราเข้าใจว่าออเดอร์บางรายการนั้นมีระยะทางที่ไกลกว่าออเดอร์อื่น ๆ ฟังก์ชั่นการทำงานนี้จึงแสดงรายได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับการทำงานในหนึ่งออเดอร์        

2. ค่ารอบในแต่ละออเดอร์จะแสดงให้คุณเห็นก่อนกดรับงาน

– เราต้องการให้คุณรู้ว่าแต่ละออเดอร์เป็นรายได้ของคุณเท่าไหร่ จำนวนเงินที่แสดงในแอปฯวิ่งงานจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย               

3. คุณมีอิสระในการเลือกการทำงาน

– คุณสามารถเลือกที่จะกดปฏิเสธหรือยอมรับออเดอร์ได้บนแอปฯวิ่งบนงานด้วยตัวคุณเอง แต่จะมีผลกับการคำนวณแบชของคุณ               

4. แบชของคุณจะมีผลต่อรายได้ที่คุณได้รับ

– การคำนวณแบชขึ้นอยู่กับการทำงานของคุณ ถ้าคุณอยู่แบชที่ดีคุณก็จะได้รับรายได้ที่มากขึ้น

*แบช คือ การจัดกลุ่มของไรเดอร์ตามผลงาน โดยไรเดอร์สามารถดูเกณฑ์การคำนวนและวิธีการคำนวนได้ ที่นี่