เอกสาร 50 ทวิ ปี 2565

พี่ๆไรเดอร์ทุกท่านจะได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2565 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ทางอีเมลส่วนตัวที่แจ้งไว้ในตอนเปิดบัญชีวิ่งงาน รบกวนพี่ๆไรเดอร์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทวิ 50 ดังนี้

  • ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและตรงปับบัตรประชาชนปัจจุบัน
  • ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

ข้อแนะนำกรณีไม่ได้รับเอกสารทวิ 50

  • ตรวจสอบอีเมลที่ปรากฎในระบบว่าตรงกับอีเมลที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่ โดยเข้าแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์ เลือกดูโปรไฟล์ และเลื่อนลงมาที่ ‘ข้อมูลส่วนตัว’ อีเมลที่ปรากฏในหน้าดังกล่าวคืออีเมลที่จะได้รับเอกสารทวิ 50 
foodpanda ฟู้ดแพนด้า เอกสาร 50 ทวิ
  • หากตรวจสอบอีเมลแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร ให้ลองตรวจสอบกล่องอีเมลขยะ (Junk mail) 
  • หากตรวจสอบในอีเมล และในกล่องขยะแล้วยังไม่พบเอกสาร รบกวนพี่ไรเดอร์อ่านข้อแนะนำเพิ่มเติมและกรอกขอทวิเพิ่มเติมได้ในฟอร์มนี้<คลิก
  • กรณีที่พี่ไรเดอร์ไม่สามารถเข้าใช้อีเมลที่แสดงในระบบได้ และต้องการเปลี่ยนอีเมล สามารถแก้ไขอีเมลใหม่ได้ด้วยตนเองทางแอปแพนด้าไรเดอร์ค่ะ

ข้อแนะนำกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเอกสารทวิ 50

  • พี่ไรเดอร์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อ นามสกุล ได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันแพนด้าไรเดอร์
  • หากกดแก้ไขแล้วข้อมูลยังไม่เปลี่ยนในทันที รบกวนพี่ไรเดอร์รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1-2 วัน โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลเดิมซ้ำๆ นะคะ
  • พี่ไรเดอร์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ถึงวันที่ 31 มกราคมเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากนั้นจะไม่มีผลกับเอกสารทวิ 50 ของปี 2565

หลังได้รับเอกสารทวิแล้ว พี่ไรเดอร์สามารถยื่นภาษีได้จนถึงเดือนมีนาคมปี 2565 คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการยื่นภาษีฯ