วิธีดูยอดเงินรวม

วิธีดูยอดเงินรวม

  1. เลือก “รวมรายการเก็บเงิน” บนแถบเมนูด้านล่าง
  2. ในหน้ารวมรายการเก็บเงิน จะแยกเป็นสามส่วน

จำนวนเงินด้านบน คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ไรเดอร์ต้องคืนบริษัทฯ

สัญลักษณ์ร้านอาหารหมายถึง ออเดอร์ที่จ่ายร้าน

สัญลักษณ์รูปคนหมายถึง ออเดอร์เก็บเงินสด