วิธีการแก้ไขยอดเก็บเงินสดจากลูกค้า

วิธีการแก้ไขยอดเก็บเงินสดจากลูกค้า

ในกรณีที่ไรเดอร์จำเป็นต้องแก้ไขยอดเก็บเงินสดจากลูกค้า สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

  1. กดที่รูปหูฟังที่อยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอ
  2. เลือก: ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์
  3. แชทกับไรเดอร์เซอร์วิส
  4. แจ้งสอบถามยอดกับไรเดอร์เซอร์วิส ก่อนทำการแก้ไขยอดที่ต้องเก็บเงินกับทางลูกค้า โดยข้อความที่แชทกับไรเดอร์เซอร์วิส จะเป็นการแจ้งเหตุผลและยอดที่ต้องการเก็บเงินสดจากลูกค้า
  5. กดแก้ไขยอดที่ถูกต้อง ที่ทางไรเดอร์เซอร์วิสแจ้งให้แก้ไข จากนั้น เลือกหัวข้อในการแก้ไขยอดเก็บเงินลูกค้า
  6. ทำการแก้ไขยอดเงินที่เก็บจากลูกค้า และกดยืนยันอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้น

เพียงเท่านี้ ไรเดอร์ก็สามารถแก้ไขยอดเก็บเงินสดจากลูกค้าได้แล้ว

ข้อควรระวัง

เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน ยอดที่จะแก้ไขในแอปฯ จะต้องเป็นยอดที่ไรเดอร์เซอร์วิสแจ้งเท่านั้น!