ประกันภัย

ประกันภัยสำหรับไรเดอร์

pandacarepink-white.jpg

รายละเอียดความคุ้มครอง
     * ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองโดยบริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย

ความคุ้มครองประกันภัย

เงื่อนไขไรเดอร์ที่จะได้รับสิทธิ์ประกัน

 1.  ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ไรเดอร์มีการจัดส่งออเดอร์สำเร็จอย่างน้อย 500 ออเดอร์ขึ้นไป
  และ มีจำนวนการขาดงาน ( No Show ) น้อยกว่า 1 กะ ไรเดอร์จะได้รับแผนประกันที่ 3
 2. ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ไรเดอร์มีการจัดส่งออเดอร์สำเร็จอย่างน้อย 400 ออเดอร์ขึ้นไป
  และ มีจำนวนการขาดงาน ( No Show ) น้อยกว่า 1 กะ ไรเดอร์จะได้รับแผนประกันที่ 2
 3.  ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ไรเดอร์มีการจัดส่งออเดอร์สำเร็จอย่างน้อย 300 ออเดอร์ขึ้นไป
  และ มีจำนวนการขาดงาน ( No Show ) น้อยกว่า 1 กะ 
  ไรเดอร์จะได้รับแผนประกันที่ 1
 4.  ไรเดอร์ต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายทุพพลภาพ
 5.  บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการเคลม 

 1. ไรเดอร์ที่เข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลในเครือ ต้องเปิดหน้าแอปพลิเคชันความคุ้มครองประกันที่ได้รับ พร้อมยื่นบัตรประชาชนให้ทางโรงพยาบาลได้เลย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งสามารถเช็คโรงพยาบาลในเครือได้ที่ Line Official : @pandacare
 2.  ไรเดอร์ที่เข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลนอกเครือ สามารถแจ้งเคลม หรือส่งเอกสารได้ที่
  Line Official : @pandacare

วิธีการกรอกสมัครเพื่อรับสิทธิ์  (สำหรับไรเดอร์ที่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้)

 • การสมัครรับสิทธิ์จะเป็นรายเดือนต่อเดือน ซึ่งไรเดอร์จะต้องมาสมัครรับสิทธิ์เองในลิงก์ ( ไรเดอร์จะได้รับข้อความแจ้ง) https://pandacareth.iglooinsure.com/login
 • หลังจากไรเดอร์รับสิทธิ์ และกรอกเอกสารผ่านแล้ว ความคุ้มครองจะเริ่มวันที่ 1 ของทุกเดือน และสิ้นสุดความคุ้มครองในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน

วิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ สอบถามรายละเอียดเรื่องประกัน

 • ผ่านช่องทาง Line Official : @pandacare
 • ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-1147493

เพราะไรเดอร์ทุกคนคือคนสำคัญของฟู้ดแพนด้า

เราจึงร่วมกับบริษัทประกันภัยเลือกสรรรูปแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของไรเดอร์ที่สุด เราจัดเตรียมให้กับทุก ๆ การเดินทาง โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อสร้างความอุ่นใจตลอดการทำงานของไรเดอร์