ช่องทางการติดต่อสำหรับเรื่องต่างๆ มาดูกัน!

เจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส (หูฟัง) ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเกี่ยวกับลูกค้า หรือออเดอร์ที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการ รับ-ส่ง ออเดอร์เท่านั้น เช่น

 • ปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า  
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • ปัญหาการเข้าถึงสถานที่ลูกค้า
 • การจ่ายเงินของลูกค้า
 • การจ่ายเงินของลูกค้าไม่มีเงินสด 
 • การจ่ายเงินของลูกค้าไม่มีเงินสด 
 • ลูกค้าปฏิเสธการรับการรับออเดอร์ 
 • ลูกค้าปฏิเสธ เนื่องจากไม่ได้สั่งออเดอร์
 • ลูกค้าปฏิเสธ เนื่องจากออเดอร์ล่าช้า 
 • ลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้  
 • ลูกค้า หมุดที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง

การสนับสนุน ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการทำงาน หรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจาหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส (หูฟัง) เช่น

 • คะแนนผลงาน  
 • ตรวจสอบทำงานต่างๆ
 • โบนัสต่างๆ  
 • ค่ารอบของออเดอร์ต่างๆ  
 • การหักเงินไม่ถูกต้อง  
 • ใบทวิ 50
 • รายงานพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ไรเดอร์เซอร์วิส 
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ 
 • ปัญหาการใช้งานของแอปโรดรันเนอร์
 • ปัญหาออเดอร์ผี