การขอต่อเวลาทำงาน และการขอพักลูกค้า

การขอต่อเวลาทำงาน :

การต่อเวลาทำงาน ระบบจะพิจารณาในช่วงที่มีออเดอร์หนาแน่นรออยู่นะคะ!

  1. ไรเดอร์สามารถขอต่อเวลากะทำงานเพิ่มได้ โดยระบบจะต่อเวลาเพิ่มให้เมื่อมีจำนวนออเดอร์หนาแน่นในขณะนั้น
  2. หากไรเดอร์ประสงค์ที่จะต่อกะทำงานเพิ่ม ให้คลิกที่ “สะดวกที่จะขอต่อเวลางาน”

*ไรเดอร์จะได้รับการพิจารณาการต่อเวลางาน เมื่อช่วงเวลา ณ ขณะนั้นมีออเดอร์หนาแน่น
**หากไรเดอร์ได้รับการพิจารณาการต่อเวลากะทำงานแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

การขอพักระหว่างกะการทำงาน :

ไรเดอร์สามารถขอพักระหว่างกะการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องติดต่อผ่านไรเดอร์เซฮร์วิส สามารถขอพักได้ตั้งแต่ 5, 10, 15, 20, 30 และ 45 นาที หรือจนสิ้นสุดกะการทำงาน

*การขอพักแต่ละครั้ง มีผลต่อคะแนนชั่วโมงการทำงาน