🌩แจกสะท้านฟ้า!! รวมทีมตัวตึงสะสมออเดอร์ พร้อมรับรางวัลยกทีม!

27 พ.ค. – 9 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

😎ภารกิจสะสมออเดอร์แบบทีม!

รวมกลุ่มตัวตึง แล้วมาแข่งกัน รับรางวัลยกทีม!!

รวบรวมสมาชิก 3-5 คน และช่วยกันสะสมออเดอร์ให้มากที่สุด ทีมไหนเยอะสุดรับรางวัลไปเลยง่ายๆ เฉพาะวันที่ 27 พ.ค. – 9 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

แจกทุกกลุ่ม กลุ่มละ 5 รางวัล

ฟอร์มทีมให้พร้อม แล้วมาแข่งกัน!

อันดับที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 ฿💵

อันดับที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 2,000 ฿ 💵

อันดับที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 ฿ 💵

อันดับที่ 4 : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 ฿ 💵

อันดับที่ 5 : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 ฿ 💵เช็กรายชื่อจังหวัด และกลุ่มได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้เลย

จังหวัดโซนกลุ่ม
BangkokBk west1
BangkokBk_east1
BangkokCentral_a1
BangkokCentral_b1
BangkokLat phrao1
BangkokSathorn1
PhuketKamala1
PhuketPatong1
PhuketPhuket town1
PhuketRawai1
BangkokBang wa2
BangkokBangna2
BangkokBangna south2
BangkokPakkret2
BangkokPakkret south2
BangkokRangsit2
BangkokRangsit south2
BangkokRangsit west2
BangkokThonburi2
ChantaburiChantaburi3
Chiang maiCm city3
Chon buriNorth pattaya3
Chon buriSouth pattaya3
KanchanaburiKanchanaburi3
RayongRayong3
SaraburiSaraburi3
Surat thaniChaweng3

เงื่อนไข

  • ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน คลิกที่นี่
  • สมาชิก 3-5 คน ต้องมาจากกลุ่มที่ทางบรัษัทจัดให้เท่านั้น
  • นับเฉพาะออเดอร์ที่จัดส่งสำเร็จจากร้านอาหาร และ pandago (แพนด้าโก) เท่านั้น
  • เปอร์เซ็นต์การรับงานของสมาชิกในทีมทุกคนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 09 มิถุนายน 2567
  • สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องไม่ขาดงาน (No Show) ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 09 มิถุนายน 2567
  • เฉพาะไรเดอร์ที่เข้างานด้วยพาหนะมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
  • การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ทางบริษัทจะเป็นผู้แบ่งกลุ่มจังหวัดและแจ้งให้ท่านทราบผ่านแอปไรเดอร์
  • หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือรวบรวมสมาชิกข้ามกลุ่มจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมนั้นๆ

บริษัทฯ จะประกาศทีมที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เงินรางวัลซึ่งเป็นยอดหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (5%) และจะถูกโอนเข้าบัญชีของหัวหน้าทีม
ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567