คะแนนแบมบู คือคะแนนที่พี่ ๆ ไรเดอร์จะได้รับจากการวิ่งงา […]