ฟีเจอร์ใหม่ ‘รับ-ส่งรูปภาพในแชทระหว่างลูกค้า และไรเดอร์’

อัปเดตล่าสุด!

ส่งสินค้าสะดวกมากขึ้น ด้วยการรับ-ส่งรูปกับลูกค้า

ฟีเจอร์ใหม่

‘รับ-ส่งรูปภาพในแชทระหว่างลูกค้า และไรเดอร์’

เพิ่มความสะดวกในการระบุตำแหน่งจัดส่ง ลดความผิดพลาดในการสื่อสารกับลูกค้า ลองเลย!!!