บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ฟู้ดแพนด้าจับมือกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการเช่ารถไฟฟ้า
เพื่อเป็นตัวเลือกแก่พี่ ๆ ไรเดอร์เลือกใช้ในยุคน้ำมันแพง
และสนับสนุนชุมชนในการลดมลภาวะทางอากาศ